loader image
Recruitment Agency level up logo

Kuidas värvata vabakutselisi, projektipõhiseid või osakoormusega töötajaid?

5 nippi, kuidas värvata vabakutselisi, projektipõhiseid või osakoormusega töötajaid Level upi värbamislahenduste abil​

Kodukontori kevad on meile kõigile andnud aimdust, mis on kaugtöö ja paljud eestlased on avastanud selles endale sobiva töökorralduse. Vabakutselised erinevatel elualadel on projektipõhiselt sel viisil tööd teinud juba aastaid, aga sellest ei ole nii palju räägitud. Millised on kodukontori eelised ja millega peaks arvestama, kui soovid meeskonda sel moel täiendada? 

Sobivate talentide kaasamine, kulude vähenemine ja veelgi parem tootlikkus/produktiivsus teevad kaugtöö organisatsioonide jaoks ahvatlevaks. Kandidaadid seevastu armastavad paindlikkust, iseseisvust ja veelgi paremat töö-eraelu tasakaalu, mis kaasneb kodukontoriga.

Vabakutselise või projektipõhiste töötajate värbamine – pole vahet, kas tegemist on ühe inimesega või kogu kollektiiviga – vajab uut/innovatiivset lähenemist. Enam ei otsi me ainult spetsiifilisi oskusi antud positsiooni jaoks vaid ka üleüldist valmisolekut ja sobivust kaugtööks ja sellest tulenevatele väljakutsetele.  

Kui teie organisatsioon mõtleb kaugtöötaja värbamisele, siis siin on 5 nippi, kuidas värvata vabakutselisi, projektipõhiseid või osakoormusega töötajaid. 

Esmalt vaatame üle poolt- ja vastuargumendid, mida kaaluda, kui plaanid mõne ametikoha kaugtööle ümber lülitada.

Suurem produktiivsus: 
Paljud uuringud on näidanud, et kaugtööd tegevad meeskonnad peavad suurema tõenäosusega kinni tähtaegadest ja püsivad graafikus. 

Suurem talentide valik:
Kui organisatsiooni jaoks ei ole geograafiline asukoht oluline, siis tähendab see seda, et saab talente valida virtuaalselt kogu maailmast, saades ligipääsu talentidele keda nii-öelda majasisese rolli puhul värvata ei saaks.

Madalamad kulud: 
Kaugmeeskonnaga on ilmselge, et kulude kokkuhoid kontori ja sinna kuuluva pealt võib olla suur. Tehes koostööd erinevate inimestega erinevatest riikidest võib tähendada ka seda, et on võimalik ka palga pealt kokku hoida, kuna erinevates riikides ja linnades on elamiskulud ja palgatase erinev.

Segajad: 
Kindlasti pole ka kontor segajatest vaba, aga kaugtööl võib neid veelgi rohkem olla. See on põhiline mure, mida kaugtöö tegijad on välja toonud.

Potentsiaalsed turvaprobleemid: 
Turvalisusega võivad olla erinevad mured, alustades seadmetega, mida töötajad kasutavad kuni WIFI võrgu turvalisuseni, mida kaugtööl kasutatakse. Tihti tehakse tööd kohvikust või avalikust kohast, kasutades sealset WIFI-t.

Limiteeritud näost-näkku suhtluse aeg:
Hallates füüsilist meeskonda tekib töökultuur ja suhtlusviis, mis arendab koostööd ning tõstab töö efektiivsust. Kui organisatsioon ei ole kaugjuhtimisega veel harjunud võivad tekkida meeskonnas ootamatud probleemid, mida on võimalik ennetada.

Kaugtöötajate palkamise eelised on oluliselt suurema kaaluga kui miinused, kindlasti on see ka põhjus, miks paljud ettevõtted kaugtööle üle lähevad. Nii ongi ettevõtted lülitanud enda meeskonda vabakutselised, kes teevad tööd projektipõhiselt või osakoormusega. Arutame nüüd põhjalikumalt seda, kuidas rakendada kaugtöötaja värbamise kunsti ka teie palkamise mudelisse, et ehitada enda unistuste meeskond!

 

Siin on meie 5 nippi: 

 1. Värbamisprotsessi peenhäälestus
 2. Sihi oma tööpakkumine sobivale sihtgrupile
 3. Aita kandidaatidel selgusele jõuda, kas nad on positsioonile sobivad
 4. Tee selgeks enda väärtuspakkumine
 5. Paku tasustatud proovitööd

1. Värbamisprotsessi peenhäälestus

Kaugtöö meeskonda koostades/täiendades on oluline leida teatud oskuste ja omadustega inimest. Siin on mõned neist kasulikest oskustest:  

 • Suurepärane suhtlemisoskus
 • Meeskonnatöö 
 • Hea organiseerimisvõime
 • Väga hea ajaplaneerimise oskus
 • Enesedistsipliin
 • Võime võtta vastutus 


Nende oskuste olemasolu on oluline selgeks teha kohe värbamisprotsessi alguses, kuna ilma nendeta pole kandidaat kaugtöö jaoks sobiv. Ametipositsioonipõhise küsimustikuga on võimalik sobivad kandidaadid selgeks teha juba esimeses voorus.

Olenemata sellest, kas kandidaat teeb isiksuse testi või vastab vormis avatud küsimustele, mis on organisatsiooni jaoks olulised, tuleks see juba esimeses voorus selgeks teha. Ole julge ja anna kandidaadile kodutöö, mis annab mõlemale osapoolele koheselt infot, kas olete superpaar.

Vorm level 2 – kandidaadi kodutöö

2. Sihi oma tööpakkumine sobivale sihtgrupile

Vabakutselise või projektipõhise töötaja puhul ei toimi traditsioonilised aktiivsele kandidaadile mõeldud platvormid. Sotsiaalmeedia värbamiskampaania võimaldab sihtida ka passiivseid kandidaate, kes ise aktiivselt tööd ei otsi, aga saaks näiteks ühe projekti raames koostöö teha või otsib lisatööd osalise koormusega. Tööpakkumist soovitud sihtgrupile sihtides tõstad kandidaatide kvaliteeti ja vähendad ebasobivate tööostijate arvu, läbi mille abil vähendad kulusid ning säästad aega.

3. Aita kandidaatidel selgusele jõuda, kas nad on positsioonile sobivad

Kui kandidaat on sarnast tööd juba teinud või tegutseb vabakutselisena, siis on ta ilmselt kursis, kuidas selle olukorraga toime tulla.

Aga kui ta alles plaanib alustada? Eelpool mainisime, et hea on kasutada isiksuseteste ja võib-olla ka mängustamist. See, kas leiad endale sobiva kandidaadi, oleneb väga palju ka sellest, kui hästi suudetakse tööpakkumises defineerida “ideaalset kandidaati” ja viia see vastavusse väärtuspakkumisega. Tutvusta meeskonda, kuhu uus inimene tuleb, tee värbamisprotsessi kodune proovitöö, mis annab aimu, kuidas meeskond toimib. 

4. Loo motiveeriv väärtuspakkumine

Töötaja/tööandja väärtuspakkumine on kogum väärtustest, mida töötaja saab, kui ta töötab antud tööandja jaoks. Töötaja väärtuspakkumine annab edasi organisatsiooni visiooni, missiooni ning väärtused. Töötaja väärtuspakkumise koostamise tulemusena peaks see kõnetama soovitud talente ja looma püsiva meeskonna, et koos ühiste eesmärkide nimel tööd teha. Mida ausam ja loovam on TVP, seda väärtuslikum ning tulemuslikum see on.

5. Paku tasustatud proovitööd

Projektipõhise töö puhul on see võimalus väga hea, samuti on vabakutselised harjunud, et meeskond on projektides erinev ning suudavad uue tiimiga koostööd teha ilma suurema vaevata. Kui läbi selle kujunevad välja kindlad inimesed, siis on see võit kõigile, sest töö dünaamika kujuneb mõne projekti vältel. 

Kokkuvõtteks

Vabakutselise värbamine ei ole sama, mis töötaja värbamine kontorisse, kellega iga päev kohtud. Võid olla kindel, et kui värbamisprotsess on strateegiliselt üles ehitatud leiad sobivad inimesed olenemata sellest, millisele positsioonile värbad.

Ära karda kasutada mängustamist, teste, koduseid töid ja lülita ka intervjuudele sisse küsimused, mis on seotud kontorist eemal töötamisega. Need on parimad vahendid sellise meeskonna moodustamiseks ka siis, kui pole võimalik silmast-silma kohtumisi teha.

“Eduka värbamise alus on eristumine ja soovitud kandidaatide sihtrühmale silma jäämine. Minule meeldivad Level up’i poolt koostatud professionaalsed ja kvaliteetsed lahendused kuna need aitavad tuua värsket vaadet Eesti värbamisturundusse!”

Author picture

Helo TammeISS Uus Meremaa personalijuht ja tuntud värbamisblogi “Mis muudab töökuulutuse atraktiivseks” autor

Soovid, et ka Sinu organisatsiooni värbamisprotsess oleks maailmatasemel, palkamine võtaks vähem aega, kulud oleks optimeeritud ja vabakutselisi, projektipõhiseid või osakoormusega talendid sooviks just Sinu organisatsioonis töötada? 

Võta meiega ühendust ja viime Sinu värbamise uuele tasemele. 

Viime ideed ühiselt ellu?

Võta meiega ühendust ja teeme sulle personaalse pakkumise.

+372 5677 9967
kristian@levelup.ee

“Level upi värbamiskampaania abil saime oma väärtuspakkumise sihtida soovitud sihtgrupile ning seeläbi tööle meelitada parimad talendid.”

Kadri Avloi (Studioworks)

“Olime jõudnud hooajatöötajate värbamisega lootusetusse seisu ja oli selge, et vajame uut lähenemist. Mõtlesime siis, et olgu peale, proovime Level upi pakutud lahendust. Ja see töötas! Kohe pärast kampaania käivitamist hakkas järjest laekuma sooviavaldusi ning mis peamine, jõudsime soovitud sihtgrupini.”

 Kati Annok (A. Le Coq)

“Koostöö Level up-iga on olnud väga positiivne ja meeldiv! Tänu värbamiskampaaniale sotsiaalmeedias, mis oli hästi läbimõeldud ja ettevalmistatud, jõudsime väga lühikese ajaga õige ja soovitud sihtgrupini. Saime kampaania raames häid kontakte ja vajalikud ametikohad kiirelt täidetud. Meie ettepanekute ja soovidega arvestati ning pakuti konstruktiivseid lahendusi.”

–  Aljona Mändlo (Fifaa)

A. Lauteri 5, Tallinn, Eesti
Maakri 25, Tallinn, Eesti

admin@levelup.ee
+372 5677 9967

© Level up – Privaatsuspoliitika

Töökuulutus sotsiaalmeedias

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Telli teenus soodushinnaga enne, kui taimer nulli tiksub.