loader image

Töötaja väärtuspakkumise veebipõhine käsiraamat

Miks on töötaja väärtuspakkumine oluline?

Tänapäeva tööandjad ei vali töötajat, hoopis vastupidi, töötaja valib tööandja. Organisatsioonid on leidnud ennast situatsioonist, kus neil tuleb korraldada müügi- ja turundustegevusi, et meelitada kandidaadid tööpakkumisele kandideerima. Läbimõeldud töötaja väärtuspakkumine aitab tööandjal ligi meelitada talente. See ei ole veel kõik, lisaks sellele on võimalik väärtuspakkumise abil luua turul unikaalne tööandja kuvand ning langetada isegi värbamiskulusid.

Mis on töötaja väärtuspakkumine?

Töötaja/tööandja väärtuspakkumine on kogum väärtustest, mida töötaja saab, kui ta töötab antud tööandja jaoks. Töötaja väärtuspakkumine annab edasi organisatsiooni visiooni, missiooni ning väärtused. Töötaja väärtuspakkumise koostamise tulemusena peaks, see kõnetama soovitud talente ja looma püsiva meeskonna, et koos ühiste eesmärkide nimel tööd teha. Mida ausam ja loovam on TVP, seda väärtuslikum ning tulemuslikum see on.

TVP – töötaja väärtuspakkumine

 

 

Aga kuidas erineb väärtuspakkumine tavalisest tööpakkumisest?

Tööpakkumises või töökuulutuses on välja toodud peaaegu alati järgmised sektsioonid:

  • Töökirjeldus
  • Eeldused kandidaadile
  • Ettevõte pakub

Väärtuspakkumises see vastu keskendutakse kõikidele nendele samadele punktidele hoopis teise nurga alt. Vastame küsimustele:

  • Miks liituda meie tiimiga?
  • Kuidas meie Sinu karjääri toetame?
  • Kuidas Sina meid aidata saad?

Seega väärtuspakkumine kannab edasi organisatsiooni põhiväärtusi, samuti peaks väärtuspakkumine olema nii disainilt, kui kirjastiililt kooskõlas brand book-iga (CVI). Töötaja väärtusmpakkumise loomisest on pikemalt juttu veebipõhises käsiraamatus. 

Millest koosneb täisulik väärtuspakkumine?

Palk

Hüved

Karjäär

Töökeskkond

Kultuur

Kuidas luua väärtuspakkumist just sellele soovitud kandidaadile ja talendile?

Esmalt tulekski alustada sellest, et küsida endalt, kes on see õige inimene, kes sobib ametiposioonile ja keda te oma meeskonnas kõige edukamana näeksite? Enne väärtuspakkumise koostamist tasub viia läbi uuring preaguste töötajate seas, kes samal/sarnasel positsioonil töötavad, et aru saada:

  • Millised on põhiväärtused, mis ettevõtte poolt rakendatavad antud positsioonile?
  • Mis on töökaaslaste jaoks kõige väärtuslikumad tegevused ja kasud antud ametikohal?

Oluline on luua võimalikult täpne väärtuspakkumine, et tulevane töötaja saaks aru, mida talle pakutakse. Nii on võimalik ligi meelitada võimalikult palju kvaliteetseid kandidaate. Ideaal kandidaadi ehk persoona loomisest on pikemalt juttu TVP käsiraamatus.

Väärtuspakkumiste näidised

 

Töökirjeldus:

^ eelarvete koostamine ja strateegiate väljatöötamine
^ koostööpartnerite otsimine
^ kodulehe ja Facebooki sisu haldamine ja arendamine
^ kampaaniate ettevalmistamine ja läbiviimine 
^ uudiskirjade ja turundusmaterjalide koostamine
^ püsikliendibaasi haldamine

Sinult ootame:

^ kõrgharidus ja kogemus antud valdkonnas vähemalt x arv aastaid.
^ loovust ja loomingulisust
^ hea analüüsivõimega
^ oskad eesti-, inglise ja vene keelt nii kõnes kui kirjas
^ oled organiseeritud, täpne ja kohusetundlik
^ haldad hästi järgmised programme: 

Pakume Sulle: 

^ head ja stabiilset tööd
^ rahvusvahelist töökeskkonda
^ konkurentsivõimelist ja stabiilset tasu
^ tööks vajalikke vahendeid 

 

Tule ja aita korraldada ning arendada meie ettevõtte turundust! 

Otsime oma ambitsioonikasse kollektiivi turundusspetsialisti, kelle kaasabil valmiksid viiruslikud sisuartiklid ning interneti- ja välimeediakampaaniad.

Toetame Sinu karjääri
Meil on sõbralik ja toetav kollektiiv. Toetame töötajate arengut ja võimaldame eneseteostust ning korraldame lõbusaid ühisüritusi. 

Toetame Sinu sportimist
Pakume mugavat sporditoetust, et kanda Sinu töövälised tervise edendamisega seotud kulud SportID-ga.

Toetame Sinu turundushuvi

Pakume Sulle ja Sinu tööle personaliseeritud palka. Võimalus käia koolitustel. Sulle kehtivad soodustused oma toodetelt (kütus, kaup, toit).

Vali omale sobiv kontori asukoht

Asume nii Tartus kui ka Tallinnas.

Ootame Sinult:

^ lahendustele orienteeritust ja võimekust oma projekte ellu viia
^ töökogemust turunduse või kommunikatsiooni alal
^ tugevat analüüsivõimet ja punktuaalsust
^ head eneseväljendusoskust eesti keeles
^ digiturunduse kogemust
^ tahet õppida ja areneda 
^ kirge turunduse vastu

 

Töötaja väärtuspakkumise veebipõhine käsiraamat 📖

Töötaja väärtuspakkumise käsiraamat
Alusta lugemist...
Töötaja väärtuspakkumise koostamise käsiraamat

Siin on juhised, kuidas samm-sammult luua ja rakendada töötaja väärtuspakkumine Sinu organisatsioonile. Tee meiega koos läbi väärtuspakkumise kolm etappi ja protsessi käigus avastad ehk isegi midagi uut enda organisatsiooni kohta.
Alustame?
I etapp: Uuri ja avasta

Esimesed sammud töötaja väärtuspakkumise loomisel on uurimine ja detektiivitöö – esmalt on meil vaja koguda võimalikult palju informatsiooni organisatsiooni/ettevõtte siseselt. Kaasa oma meeskond, pane paika, kuidas Sa väärtusi mõõdad ja kindlasti uuri, milliseid väärtusi pakub töötajatele ka Sinu konkurent.
I etapp: Uuri ja avasta

Mida Sul antud etapis vaja kindlasti teha on:

I Tee endale selgeks MIKS on sul TVP-d vaja
I Esitle seda vajadust oma meeskonnale ja kaasa nad
I Selgitage välja, kuidas mõõta ja järjestada väärtusi
I Kogu infot organisatsiooni siseselt ning uuri oma konkurente.
I etapp: 2. Miks mul on TVP-d vaja

Tee endale selgeks, miks töötaja väärtuspakkumist vaja on. Esita endale pealtnäha kaks väga lihtsat küsimust.

I Kuidas TVP meid aitab?
I Mida see meie jaoks tähendab?

Üldjoontes võiks see protsess olla investeering tulevikku, et edaspidi võimalikult palju õigeid talente kõnetada ja kaasata meeskonda inimesi, kes sobivad teie keskkonda. Sellisel juhul on lootus pärast TVP väljatöötamist, et värbamisprotsess on kiirem ning hoiab kokku nii aega kui raha.
I etapp: 3. Kaasa meeskond

Üksi on väga raske kogu organisatsiooni väärtuseid ja ootuseid kirja panna. See ei ole oluline, kas teie ettevõttes on 400 või 4 töötajat. Sa vajad tagasisidest kogu meeskonnalt, et tagada parim tulemus.

Selle protsessi alguses on oluline meeskonnale kommunikeerida miks Sa TVP-d koostad. Siis on võimalik, et saad kätte info, mida Sul väärtuspakkumise loomiseks vaja läheb. Tihti tuleb sarnastest vestlustest ja uuringutest välja palju uut, mida saab väärtuspakkumise koostamisel edukalt kasutada.
I etapp: 4. Loo algne mõõdupuu

Mõõda järgmisi näitajaid:

1. Kui suur on teie ettevõttes kaadrivoolavus?
2. Arvuta välja palju töötajad töölt “puuduvad”
3. Palju on keskmine hind ühe värbamise kohta?
4. Milline on tavaline kandidaatide arv?
5. Milline on keskmine värbamisprotsessi kestvus?
6. Milline on keskmine arv äraütlemisi?
I etapp: 4. Loo algne mõõdupuu

Kogu juba olemasolevat infot:

Mõtle, mis sul juba olemas on. Vestlused/ intervjuud töötajatega on hindamatu väärtus, mida kasutada nii igapäeva töö lihtsustamiseks, kui uute talentide värbamiseks. Kui vaja tee küsitlus. Kindlasti uuri, miks parimad talendid, kes teie organisatsioonis töötavad just teile tööle tulnud jne.
I etapp: 5. Saa tuttavaks enda konkurentidega

Tutvu vähemalt kolme konkurendi töötaja väärtuspakkumisega. Kindlasti annab võrdlus palju selgema pildi, kuidas oma organisatsiooni TVP-ga edasi liikuda.
II etapp: Analüüs

Nüüdseks peaks Sul olema selge siht, mida soovid TVP-ga saavutada, meeskond on pardal ja oled üle vaadanud kogu info, mis on olemas või on tagasivaatav.

Edaspidi teeb pildi selgemaks analüüs, millele on kolm faasi.
1. Mõista, miks inimesed soovivad teie organisatsioonis töötada
2. Tee selgeks, mis on peamine põhjus, miks töötajad lahkuvad
3. Tee selgeks erinevused erinevate gruppide/osakondade vahel

Mida me selles etapis teeme:
1. Üleüldine rahulolu-uuring
2. Rahulolu osakondade kaupa
3. Mida arvab värbaja/värbamisagentuur väljastpoolt organisatsiooni
4. Analüüsi kogu infot
II etapp: 1. Analüüs

Koosta vastavalt enda organisatsioonile vastav töötaja rahulolu-uuring. Peamine uuringu eesmärk on:

1. Mõista kui kaasahaaratud ja rahul sinu meeskond on
2. Mõista, mis teeb teie ettevõttest ihaldusväärse tööandja
3. Mõista, mis võib põhjustada rahuolematust ettevõttes või mõnes kindlas osakonnas
II etapp: 1. Konsulteeri värbamispartneriga

Räägi enda värbamisagentuuri/partneriga. Väga tihti kasutavad ettevõtted värbamiseks erinevaid agentuure, välistel värbajatel võib olla oluliselt laiem pilt, nad on objektiivsemad ja neil on kogemus paljude erinevate organisatsioonidega. Ole julge ja küsi, miks võiks kandidaat just teid valida, või mis võiks saada teie ettevõttes saatuslikuks hinnaliste talentide värbamisel. Enamjaolt on need just need koostööpartnerid, kellele saab lihtsalt helistada ja kiirelt paar küsimust küsida.
II etapp: 1. Konsulteeri värbamispartneriga

Küsi allolevaid küsimusi:

1. Kus me end tööturul positsioneerime?
2. Kuidas kirjeldaksid just meile ideaalset kandidaati?
3. Miks sulle meeldib just meiega tööd teha?
4. Kuidas sina kandidaadile meie organisatsiooni ja töökeskkonda kirjeldaksid?
II etapp: 2. Analüüsi saadud infot

Selleks hetkeks on sul piisavalt infot, et kokku panna enda töötaja väärtuspakkumine. Pea meeles neid 5 põhiväärtust, millele vastust otsime – töö, hüved, karjäär, töökeskkond, organisatsiooni kultuur.
II etapp: 2. Analüüsi saadud infot

1. Töö: palk, boonused, palgatõus ja ametikõrgendus, õiglus, pidev ettevõtte areng
2. Hüved: vaba aeg, pühad, erinevad kindlustused, kas on võimalus end erialaselt edasi arendada/ kooli kõrvalt tööl käia, aeg perele, tervislik lähenemine (sportimisvõimalused, silmakontroll, massaaž jne)
3. Karjäär: Võimalus edasi areneda, väljaõpe ja erinevad koolitused, tagasiside ning konsultatsioonid.
4. Töökeskkond: Mugavus, kas on ergonoomiline ja kehasõbralik töökeskkond, võimalus olla iseseisev, võimalus küsida abi, töö ja eraelu on tasakaalus, kompetentsus
5. Organisatsiooni kultuur: Kas saadaks ühtselt aru eesmärkidest ja plaanidest, kolleegid, juhtimisstruktuur, kas kollektiiv on toetav, koostöö ning kambavaim, kas on usaldus
III etapp: Disain

Selle etapi alguseks peaks sul olemas olema esimene algeline versioon töötaja väärtuspakkumisest. Kasutades kogutud infot peaksid sa saama koostada organisatsioonile sobiva kandidaadi persoona. Vaadates igat punkti TVP-st , otsusta millised on ettevõtte tugevused ja proovi koostada paar lauset, millega antud positsiooni “reklaamida”. Võta selleks aega ja aruta kindlasti seda enda meeskonnaga.
III etapp: Disain

Mida me selles etapis teeme?

I Loome kandidaadi persoona
I Defineerime TVP mõisted
I Koostame lõpliku versiooni TVP-st
III etapp: 1. Persoona loomine

Miks luua persoonat? Persoona täpne analüüs võimaldab organisatsioonil luua sisu, mis kõnetab potentsiaalset kandidaati. Sisuloojad saavad kirjutada kvaliteetsemaid ja kõnetavamaid tekste ning reklaamijad saavad sihtida täpsemalt reklaame.

Kandidaadi persoona loomiseks tuleb ette kujutada oma nägemust ideaalsest kandidaadist. See protsess aitab Sul jõuda lõpliku ning tõese TVP-ni. Töökirjeldust koostades tuleks alati lähtuda personast ning statistikast.
III etapp: 1. Persoona loomine

Persoona loomiseks vasta järgmisetele küsimustele:

I KES?
Töökogemus...
Millised võiks olla isiklikud eelistused?

I KÄITUMISMUSTRID
Kuidas veedab oma aega?
Kui kiiresti õpib?
Kas ja kuidas otsib tööd?
Mis teda motiveerib?
Eesmärgid ja väljakutsed...
Mis võib saada takistuseks?

I MIKS?
Missioon ja visioon...
Väärtused ja kultuur...
Mida pakute?
III etapp: 2. Koosta enda töötaja väärtuspakkumine

Kõige olulisem on see, et leiaksid paar punkti, mis on just teie organisatsioonis eriline võrreldes konkurentidega. Muidugi ei pea/ei saa olla kõik erinev, aga pakkumine võiks olla nii unikaalne kui võimalik, lähtudes persoonast, kelle jaoks see pakkumine on.

Püüa igas kategoorias leida vähemalt paar punkti, miks on teie organisatsioon eriline ja mis võiks meelitada seda õiget talenti.
III etapp: 3. Koosta enda töötaja väärtuspakkumine

Töö: palk, boonused, palgatõus ja ametikõrgendus, õiglus, pidev ettevõtte areng

Hüved: vaba aeg, pühad, erinevad kindlustused, kas on võimalus end erialaselt edasi arendada/ kooli kõrvalt tööl käia, aeg perele, tervislik lähenemine (sportimisvõimalused, silmakontroll, massaaž jne)

Karjäär: Võimalus edasi areneda, väljaõpe ja erinevad koolitused, tagasiside ja konsultatsioonid

Töökeskkond: Mugavus, kas on ergonoomiline ja kehasõbralik töökeskkond, võimalus olla iseseisev, võimalus küsida abi, töö ja eraelu on tasakaalus, kompetentsus

Organisatsiooni kultuur: Kas saadaks ühtselt aru eesmärkidest ja plaanidest, kolleegid, juhtimisstruktuur, kas kollektiiv on toetav, koostöö ning kambavaim, kas on usaldus
III etapp: 4. TVP kokkuvõte

Kokkuvõte, mida võiks eduka töötaja väärtuspakkumisega meeles pidada:

1. Edukas TVP peaks edasi andma organisatsiooni visiooni, missiooni, väärtused
2. Ole aus - kirja saagu asjad nii nagu on, mitte nii nagu võiks olla
3. Koosta persoonad
4. TVP-d koostades lähtu ettevõtte brändbookist ja kasuta kirjutades teie brändile omast tooni
5. Ole unikaalne ja julge erineda konkurentidest
Edu väärtuspakkumise koostamisel!
Küsimuste ja mõtete korral kirjuta meile: admin@levelup.ee
Previous slide
Next slide
Facebook
LinkedIn

Avalda oma esimene sotsiaalmeedia töökuulutus!

2019 © LEVEL UP

Töökuulutus sotsiaalmeedias

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Telli teenus soodushinnaga enne, kui taimer nulli tiksub.