loader image

Millist personalispetsialisti tahetakse tööle võtta?

Iga ettevõtte toimimise aluseks on seal töötavad inimesed ehk ettevõtte personal. Personalijuhtimine võib olenevalt ettevõttest tähendada väga erineva loomuga töökohtadel töötavate inimeste manageerimist: uute töötajate värbamist või neist loobumist, töötajate edutamist või ümberpaigutamist, töötulemuste jälgimist, tulemusrikkusele juhendamist ja ergutamist, nende koolitamist ja juhendamist. 

Peale selle hoolitseb personalijuht ka heade töösuhete eest. Selle kõige haldamiseks on olemas oskused ja vahendid, mida iga personalivaldkonnas töötav inimene peaks valdama.

6 olulist oskust, vahendit ja mõtteviisi, mida personalijuhilt oodatakse

Järgnevalt vaatleme kuute peamist oskust, vahendit ja mõtteviisi, mille abil personalivaldkonnas edu saavutada:

1. Kommunikatsioon ja suhtlemisoskus

Arusaamine sellest, et inimeste taustad, haridus, suhtlemisviisid ja -oskused on alati erinevad. Suurepärane kommunikeerimine on personalijuhtimises A ja O. Hea ja avatud suhtlemisoskus võimaldab omada ülevaadet terves ettevõttes toimuvast – tegevjuhist praktikantideni.

2. Konfliktide lahendamine

Oskus tegutseda väikeste või suurte konfliktide korral on personalijuhi üks olulisematest omadustest. See nõuab kannatlikkust, head kuulamisoskust ja võimet tekkinud konfliktide põhjustest sügavamalt aru saada. Selle alla tuleb muidugi lugeda ka oskust konflikte ette näha ja ära hoida. Konfliktid võivad töökohas olla nii vertikaalsed kui ka horisontaalsed, kahe või mitme inimese või grupi vahelised ning mõistagi ka konfliktid ettevõtte ja kliendi vahel.

3. Otsustusvõime ja kriitiline mõtlemine

Kriitiline mõtlemine on oluline eelkõige vaidluste lahendamisel, värbamisotsuste tegemisel ja ettevõtte väärtuste ja hoiakute kommunikeerimisel. Tüüpilisemad olulised otsused, mille vastuvõtmisega personalispetsialistid tegelema peavad, on keda ja kuidas tööle võtta, kellele ja kui palju boonuseid maksta ja kuidas kommunikeerida ettevõtte poliitikat. 

 

Loome koos Sinu ettevõttele efektiivse ja automatiseeritud värbamiskanali

4. Eetika

Iga tegevuse puhul, mida personalitööd juhtiv isik teeb, seisab ta pidevalt erinevate eetiliste valikute ees. Seda nt personali värbamisel või vallandamisel, töötajate tulemuste hindamisel ning sellest lähtuvate otsuste vastu võtmisel. Personalispetsialistid haldavad töötajate jaoks olulist ja tundlikku teavet, millega tuleb ringi käia tugevat eetikatunnetust säilitades.

5. Organiseeritus

Püsiv ja täielik organiseeritus on personalispetsialisti töös ülimalt oluline. See mitte ainult ei tee tööd mugavamaks ja efektiivsemaks, vaid tagab ka töödeldava informatsiooni turvalisuse. Personalispetsialisti töölauale võib tihti sattuda konfidentsiaalse sisuga dokumente ettevõtte või töötajate jaoks väga tähtsa informatsiooniga.

6. Empaatiavõime

Oskus suhestuda erinevat tüüpi inimestega, kellel võivad töökohas esineda väga erinevat tüüpi suuremad või väiksemad probleemid. Väikestest probleemidest võivad empaatia puudumisel kiiresti saada suured. Et töötajad tunneksid et väärtustatult, on oluline nendega suhestuda, nende rõõmudest ja muredest huvi tunda. Empaatiavõimeliste personalispetsialistide töö on kokkuvõttes efektiivsem.

Vahendid edukaks personalijuhtimiseks

Nagu igas valdkonnas, on ka personalijuhtimises olulised teadmised tööd hõlbustavate vahendite olemasolu ja nendele ligipääsu kohta. Järgnevalt teeme ülevaate neljale olulisemale:

1. Juhtkonna toetus 

Hea töösuhe ja läbipaistev suhtlus personaliosakonna ja ettevõtte juhtkonna vahel hoiab firma tegevused ja eesmärgid tugevas kooskõlas. Pea meeles, et enamasti peab selles suhtes eeskujuks olema just personaliosakond ise.

2. Personalijuhtimistarkvara

Vastavaid tarkvarasid ja süsteeme on mitmeid erinevaid. Suuremad ettevõtted arendavad tihtipeale ka päris enda süsteemid. Sellise süsteemi ja andmebaasi pidamine annab võimaluse vajalikke andmeid organiseeritult ja turvaliselt töödelda ja säilitada. Kuigi kasutatavad tarkvarad ja andmebaasisüsteemid on ettevõtetes erinevad, on sellealased baasteadmised kiireks ja sujuvaks tööle asumiseks väga tähtsad.

3. Palgaga seotud seadusandluse tundmine

Hea ülevaade palgaga seotud seadusandlusest ja protsessidest on vajalik ladusaks suhtluseks raamatupidamise ja personaliosakonna vahel. Selleks on personalispetsialisti jaoks oluline omada baasteadmisi raamatupidamisest.

4. Värbamisteenused ja -vahendid (digitaalne värbamislahendus uuekooli värbamisteenused)

Järjest enam kasutavad ettevõtted värbamiseks erinevaid digitaalseid platvorme. Lisaks juba traditsiooniliseks saanud tööportaalidele kasutatakse tänapäeval spetsiaalsete värbamisagentuuride abi. 

Loe lisaks blogipostitust teemal: 5 nõuannet värbamisagentuuri valmiseks 

Millised on karjäärivõimalused personalijuhtimises?

Nagu eelpool mainitud, on personalijuhtimine lai (ja pidevalt laienev) valdkond. Olenevalt ettevõtte suurusest ja eripärast on võimalik spetsialiseeruda mitmele erinevale harule personalijuhtimises. Teeme ülevaate mõnest võimalikust:
Personalijuht on personaliosakonna eest vastutav isik. Väiksemas kollektiivis võib ta olla ka ainuke personaliga tegelev isik, kes vastavalt vajadustele tegeleb kõigi valdkonda puudutavate teemadega ise. Suuremas, või lihtsalt personalisse rohkem panustavas ettevõttes võib olla aga terve personaliosakond. Sellisel juhul on personalijuhi ülesanneteks suhtlus teiste osakondade ja juhtkonnaga ning loomulikult personaliosakonna töö suunamine.

Hüvitiste spetsialisti peamiseks ülesandeks on erinevate kompensatsiooniprogrammide rakendamine ja nende arendamine ettevõtte kasuks. Hüvitistega tegelev spetsialist peab lisaks personalivaldkonna pädevustele valdama raamatupidamist ja vastavat seadusandlust, olles suuresti lüliks töötajate vajaduste, õiguste, soovide ning personaliosakanna vahel.
Koolitusjuht on keegi, kelle peamiseks ülesandeks on töötajate koolitamise ja treeningu korraldamine ja arendamine. Sellel äärmiselt vastutusrikkal töökohal on oluline omada väga head ja selget suhtlemisoskust, analüüsivõimet ning armastust õpetamise vastu.

Edukad personalispetsialistid on ajaga kaasas käivad ja alati avatud uuendustele, olles äärmiselt oluline terve ettevõtte ning seal töötava indiviidi heaolule ja edule.

Facebook
LinkedIn

Loome koos Sinu ettevõttele efektiivse ja automatiseeritud värbamiskanali

2020 © LEVEL UP

Töökuulutus sotsiaalmeedias

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Telli teenus soodushinnaga enne, kui taimer nulli tiksub.