loader image

Otsime suure südamega proviisoreid ja farmatseute

Meie südameasi on pakkuda parimat apteegiteenust läbi innovatsiooni ja uute tehnoloogiliste lahenduste.

Proviisori ja/või farmatseudi ülesandeks on

asjatundliku, kvaliteetse ja sõbraliku apteegiteenuse osutamine, kliendi vajaduste väljaselgitamine ja klientide professionaalne nõustamine.

Oleme Südameapteegis spetsiaalselt apteekrite jaoks välja töötanud 3 programmi

terviseprogramm “Ole TervE!”

Rikkalik tervisepakett, mis tagab tööandja kulul kõigile apteekritele kaasaegse tervisekindlustuse.

koolitusprogramm “Pharma Akadeemia”

Unikaalne koolituskeskus spetsiaalselt apteekritele.

talendiprogramm “Arengupuu”

Personaalne arengutee Südameapteegis, mis lisab tööle mitmekesisust ja vaheldusrikkust.

Meie südame teeb soojaks see, kui

Sul on proviisori või farmatseudi erialane haridus;

Oled professionaalne, pühendunud ning valmis pakkuma professionaalset ning patsiendi huvidest ja vajadustest lähtuvat nõustamist;

Räägid eesti keelt ja sul on soovitavalt vene keele oskus heal suhtlustasemel.

Meie väärtused on

Professionaalsus

Pühendumus

Teotahe

Lisaks ainulaadsetele apteekrite programmidele pakume sulle veel

Põhipalka + tulemustasu

Erinevalt apteegiti võib lisanduda ekstra lisatasusid: töötamisel nädalavahetusel või ebamugavate tööaegade tõttu

Toetame Sinu arengut Pharma Akadeemia koolituskeskuse ja Arengupuu võimalustega

Tervisekindlustust, mis võimaldab sul kasutada eraarstiabi teenuseid, sporditoetusi jms

Meie töötajate hüvede hulgast leiad veel perekondlikke toetusi, 3-tervisepäeva aastas ja Kuldklubisse kuulumisel 3 lisapuhkuse päeva aastas

Tähistame ühiseid tähtpäevi ja veedame üheskoos aega toredatel ühisüritustel

Apteekri amet on südamega töö

See ei ole lihtsalt töö, vaid missiooniga amet, mis aitab Eesti inimestel olla terve ja tegus. Apteek on lahutamatu osa riigi esmatasandi meditsiinist. Apteeker on kõige lähem ekspert, kelle käest inimesed igapäevaselt tervisenõu küsivad ja abi saavad. Usume, et oma tervise heaks saab ise väga palju ära teha ja meil, apteekritel on siin oluline roll. Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevad proviisorapteegid loovad töökeskkonna, mis aitab apteekritel teha südamega tööd.

Oled huvitatud? Kandideeri enne, kui aeg otsa saab:

päeva
tundi
minutit
sekundit

Meiega on Sinu süda õiges kohas!

OLE TERVE

Ole Terve on Südameapteegi töötajate jaoks loodud tervisepakett, mis aitab olla terve neil, kelle töö on anda igapäevaselt klientidele tervisenõu. Tervisepakett sisaldab rikkalikku tervisekindlustust ja personaalset valikuvõimalust sobiliku paketi kokkupanemisel.

Juba pikaajalise traditsioonina moodustab osa paketist kolm tasustatud tervisepäeva aastas*, mida Südameapteegi apteekide töötajad aastaid kõrgelt on rahulolu-uuringutes hinnanud. See tähendab, et lisaks 28-le puhkusepäevale aastas on võimalik kasutada kolme tervisepäeva enda või oma pereliikme tervise eest hoolitsemiseks.

Ole Terve annab võimaluse valida kolme tervisepaketi vahel: 1. rikkalik tervisekindlustus, 2. sporditoetus Stebby`s või 3. ehk mõlemat sisaldav pakett, et nõnda sõna otseses mõttes igakülgselt terve olla.

Unikaalne tervisekindlustus katab suures mahus nii hambaravi, eriarstiabi, tervisekontrollid ja -uuringud, analüüsid jpm tervisega seotud teenuseid!

Toetame osalemist spordi- või terviseüritusel, kompenseerides Südameapteegi töötajate osalustasu. Pakett pakub sportimis- ja taastusraviteenuseid Stebby süsteemis (endine SportID).

Lisaks saavad kõik Südameapteegi töötajad paketi raames põhjaliku regulaarse tervisekontrolli ning näidustusel lisandub prillikompensatsioon.

Apteekrid teavad hästi, et oma tervise eest annab palju ise ära teha ja apteegist on saanud meie argielu oluline osa. Järjest enam tullakse apteeki, et püsida terve, mitte ainult siis, kui haigus kimbutab. Seepärast on kõigil Südameapteegi töötajatel võimalus soetada soodushinnaga tooteid kliendiprogrammi VIP tasemel.

Südameapteegi poolt loodud Ole Terve tervisepakett annab igaühele võimaluse kasutada seda vastavalt oma isiklikule vajadusele. Apteekrite seas on populaarseks osutunud kõik, mis aitab tervist hoida nagu tervise- ja analüüsipaketid või füsioteraapia, kuid kindlasti ei saa alahinnata hambaravi.

* – Rakendamine on Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevatele apteekidele frantsiisijuhendi alusel soovituslik.

PHARMA AKADEEMIA

Pharma Akadeemia on unikaalne koolituskeskus, mille koolitusprogrammid on välja töötatud just apteekritele, et tagada erialane areng ja ekspert-teadmiste värskus. Akadeemia on kättesaadav kõigile Südameapteegi töötajatele.

Kõige olulisem apteekri ameti juures on oskus nõustada. Kuulates apteekreid ja kliente, jääb meie töös kõlama üks: nõustamine, nõustamine, nõustamine. Uuringufirma Dive alusel andsid kliendid Südameapteegile parima teenindusega apteegi tunnustuse.

Südameapteegi apteekrite tugevat nõustamisoskust toetab pika traditsiooniga koolituskeskus Pharma Akadeemia, mille programmide elluviimisel on kaasatud farmaatsia- ja meditsiinivaldkonna tipud kui ka meeskonnajuhtimise ja nõustava teenuse koolitajad.

Oma panuse Akadeemias annavad apteekrid, kes igapäevase töö rikastamiseks on valinud Arengupuul enda jaoks koolitaja või praktikantide mentori arenguvõimaluse.

Mis teeb Pharma Akadeemiast akadeemia? Pharma Akadeemia koolitusprogramme on Südameapteegi kaubamärgi all järjepidevalt arendatud mitmeid aastaid. Täiendõppe kava koosneb viiest põhimoodulist, mis loob tugeva vundamendi, mida omakorda täiendatakse uute, ajakohaste teemade, loengute ja koolitustega.

Pharma Akadeemia on jaotatud viide põhimoodulisse:

Erialase kompetentsi tõstmise koolitused

– Proviisori ja farmatseudi pädevuse tõstmise koolitused (40 ainepunkti ulatuses kahe aasta kohta)

– Apteegikosmeetika koolitused

Klienditeeninduse- ja nõustamise koolitused

– Vajalike teadmiste täiendamine apteeginõustamises

– Teeninduskoolitus

Enesearengu- ja meeskonnakoolitused

– Inspiratsioonipäevad

– Meeskonnaüritused koos silmaringi avardava ettekandega

– Töötoad

Praktikantide ja uue töötaja sisse-elamise toetamine

– Uue töötaja infopäev

– Klienditeeninduse ABC

– Pharma Start programm praktikantidele koos mentoriga

Juhtide arendamine

– Apteegijuhtide arenguprogramm

– Tänaste ja tulevaste juhtide töötoad

– Osalemine arendusprojektides

ARENGUPUU

Arengupuu on talendijuhtimise programm, mis aitab igal Südameapteegi töötajal oma oskuseid arendada, end teostada, rakendada oma anded ning teenida lisatulu* vallas, mis just teda huvitab.

Esimeseks Arengupuu harukohaks on valik meeskonnajuhi või spetsialisti suunal.

Programm on unikaalne, kuna aitab apteekril leida enesele personaalne oskuste arendamise ja töö rikastamise suund ka siis, kui juhi amet ei ole eesmärk.

Südameapteegi talendiprogrammis on spetsialistidele tavapärasest rohkem valikuid, mis aitavad neil oma oskuseid igakülgselt täiendada. Töötades apteekrina, on võimalus arendada oma oskuseid näiteks praktikantide juhendaja-, tervisenõustajana, noorte mentorina, Pharma Akadeemia koolitajana, Südameapteegi brändisaadikuna, apteegikosmeetika eksperdina või nõustada inimesi läbi meedia, andes ekspert-intervjuusid.

Talendiprogrammi toetab konkurentsivõimeline töötasu ning motiveeriv ja läbipaistev tulemustasusüsteem.*

Meid iseloomustab tunnustav juhtimine. Piirkonnajuhid on valdkonda tundvad erialatöötajad ning rakendatud on edasiviiv tagasiside süsteem.

Suurepärane töö ei ole kunagi iseenesestmõistetav. Tunnustame ja premeerime aasta jooksul silma paistnud töötajaid ja meeskondi erinevates kategooriates Südameapteegi Galal. Ütleme lillede ja kingitusega aitäh neid, kes Südameapteegi töötajate peres on oma panuse andnud viis ja enam aastat.

* tulemustasusüsteemi ja lisatasude rakendamine on Südameapteegi kaubamärgi all tegustevate proviisorapteekidele frantsiisilepingu alusel soovituslik.

Töökuulutus sotsiaalmeedias

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Telli teenus soodushinnaga enne, kui taimer nulli tiksub.