loader image

Jurist

Tallinna Linnakantselei

tallinna_linnakantselei_logo_rgb

Tallinna Linnakantselei otsib juristi.

Miks kandideerida?

Tallinna Linnavalitsus on suurim tööandja Eestis. Linna teenistuses on üle 20 tuhande inimese. Kasuta
võimalust olla meie organisatsiooni üks tegijatest! 

Pakume Sulle:

 • Eneseteostuse ja -täienduse võimalust; 
 • Võimalust mõjutada linnaelu arengut ja näha töö tulemust linnapildis;
 • Kohta meeskonnas, kus väärtustatakse algatusvõimet, koostööd ja arengut, kuid kõige selle juures peetakse tähtsaks ka töörõõmu;
 • Linna juristkonna (70 juristi) toetusvõrgustikku ning juristi töö tunnustamist juristide päeva ja linna aasta juristi valimisega;
 • Töötamist tervist väärtustavas organisatsioonis, kus on sportimisvõimalused ning ühised vahvad ettevõtmised ja üritused;
 • Paindlikku tööaega ja võimalust ühildada töö- ja pereelu;
 • 35 kalendripäeva pikkust puhkust ja töökohta linna südames;
 • 5 tasustatud tervisepäeva;
 • Konkurentsivõimelist palka ja tulemustasu suurepäraste töötulemuste eest

Otsime:

 • Asjatundjat, keda saab usaldada
 • Algatusvõimelist juristi, kes märkab kitsaskohti linna praktikas (nt linna praktika on õigusvastane või ei ole tõhus või teenust saaks linnaelanikule mugavamalt osutada) ja tegutseb nende parandamise nimel

Konkursi lõpuni on jäänud:

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Õigusteenistuse eesmärk on elamisväärne ja õiguspäraselt toimiv Tallinn!

Linna õigusteenistus on linnakantselei struktuuriüksus, mis koordineerib linna õigusküsimuste lahendamist. Töö on korraldatud kahe osakonna vahel: ühe osakonna põhivaldkond on kohtuvaidlused ja nõuete esitamine ning teise osakonna põhivaldkond on linna õigusloome korraldamine ja lepinguõigus. Mõlemad osakonnad nõustavad linna asutusi õigusküsimuste lahendamisel. Võimaluse piires arvestame õigusvaldkondade omavahelise jaotamise puhul töötaja eelistustega. Samuti on ülesandeid, mis ei ole vaikimisi kellegi pädevuses, vaid millega saab tegeleda
töökoormusest või huvist lähtudes, näiteks mõne mahukama õigusküsimuse või põhiseaduslikkuse
järelevalve küsimuste lahendamisel osalemine, juristide päeva korraldamine või linna uue õigusaktide infosüsteemi arendamises osalemine. Oleme kokkuhoidev ja üksteist toetav meeskond. Meie meeskonnas on inimesi, kes on linna teenistuses olnud 15 aastat või enam ja tunnevad linna süsteemi detailideni, on justkui kõike teinud ja näinud, kuid elu pakub jätkuvalt (õigusalaseid) üllatusi. Samuti on meie hulgas inimesi, kes on töötanud linna teenistuses vähem kui aasta, kuid on kiiresti oma valdkonda tundma õppinud, pälvinud linna teenistujate usalduse ning väga hästi meeskonda sulandunud. Oleme omavahel kokku leppinud väärtustes, millest lähtume töös ja suhtluses kolleegidega (manuses). Soovime täiendada meeskonda inimestega, kes jagavad neid väärtusi. Õigusteenistuses töötab 21 inimest: 15 juristi, neli linnavalitsuse istungite korraldajat, keeletoimetaja. ja juhiabi.

– tagame, et linna õigusaktid on vastu võetud kooskõlas seadusega. Seejuures on meil olnud hea võimalus aidata muuta linna otsuste vastuvõtmise käiku efektiivsemaks ning plaanime seda jätkata ka tulevikus;
– vedasime andmekaitsereformi rakendamist linna organisatsioonis isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisel;
– arendame koostöös partneritega linna uut õigusaktide infosüsteemi;
– oleme osalenud mitmes kohalikke omavalitsusi puudutavas põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses, et tagada omavalitsuste põhiseaduslike tagatiste realiseerimine, näiteks et eristada selgemalt riigi ja kohalike omavalitsuste ülesanded, korraldada tõhusamalt omavalitsuse rahastamist ning haridusülesandeid selgemalt jaotada ja paremini finantseerida;
– aitasime kaasa Tallinna tasuta ühistranspordi kontseptsiooni loomisele ja rakendamisele;
– tegelesime hariduslike erivajadustega õppe rahastamist puudutavate vaidlustega;
– lisaks õigusküsimuste üldisele koordineerimisele oleme võtnud südameasjaks tagada keskne juriidiline tugi kommunaalmajanduse, keskkonna-, spordi- ja noorsooküsimustes;
– koostöös sotsiaal- ja tervishoiuametiga uuendasime linna sotsiaalvaldkonna õigusakte, et tagada linnaelanikele sotsiaalteenuste parem korraldus;
– toetame õigusabiga välisrahastusega taristuprojektide realiseerimist (nt Reidi tee);
– osalesime linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamisel, et tagada avalike vahendite aus ja läbipaistev kasutamine;
– pidasime läbirääkimisi linna mitme suure mõjuga avaliku taristu rajamisel ja valmistasime ette kokkulepete sõlmimise;
– viime linnas läbi Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse valimisi.

– vähemalt õigusteaduse bakalaureusekraad
– inglise keel vähemalt B2-tasemel
– väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljenduse oskus

Jaga
Jaga
Jaga

Kontaktisik: Evelyn Tohvri
Linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja 
evelyn.tohvri@tallinnlv.ee, +372 6164050

2020 © LEVEL UP

Töökuulutus sotsiaalmeedias

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Telli teenus soodushinnaga enne, kui taimer nulli tiksub.